Nový kaplan v Boskovicích

30. září nastupuje do Boskovic nový pan kaplan P. Miroslav Parajka. přejeme mu do nové služby hojnost Božího požehnání.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

S novým školním rokem opět začíná …

na faře v Boskovicích fungovat Sboreček Jakubáček a v kostele budou středeční mše sv. přizpůsobeny pro rodiče s dětmi. Také začínají pravidelné zkoušky kytarového sboru.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Výuka náboženství v roce 2018/19 v Boskovicích

Aktuální rozvrh pro rok 2018/19

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Příprava na biřmování

Od října tohoto roku, dá-li Pán, začne v Boskovicích příprava na přijetí svátosti biřmování. Jedná se o cca devítiměsíční kurz. Takže biřmování by se mohlo uskutečnit někdy v měsíci červnu příštího roku.
Koho se tato záležitost týká? Všech katolíků, kteří ještě biřmováni nebyli a již vyšli základní školu.
V naší farnosti probíhá příprava obvykle tak, že se zvlášť připravují ti, kteří jsou přibližně ve věku středoškoláků a další skupinu tvoří ti, kteří mají svou životní cestu již více profilovanou.
Pokud se vás tedy výše zmíněné skutečnosti týkají, nebojte se přihlásit. Přihlašování se děje tak, že mi prostě  řeknete, já si poznamenám, o koho jde, a během měsíce září vám oznámím, kdy přesně příprava začne. Pokud si nejste něčím ohledně biřmování či přípravy jisti, neváhejte o tom se mnou pohovořit. Mnoho je pouze o domluvě. P. Miroslav Šudoma
Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

PULS – pozvání do velké rodiny malých dárců. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz.

V roce 2017 bylo na faře v Boskovicích realizováno vybavení keramické dílny. Tato realizace proběhla s podporou Jihomoravského kraje.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář