Omluva

Omlováme se, že dnešní (Květná neděle) bohoslužba nebyla přenášena živě. Mohla za to „vyšší moc“ (v tomto případě kanál YouTube). Na jehož straně byla chyba a my jsme s tím nic nedokázali udělat. Doufám, že další přenosy budou fungovat bez problémů.

Přeji požehnanou neděli M. Šudoma

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Právě nyní: Obecné informace


Jelikož vláda ČR vyhlásila obecně známá opatření pro dobu nouzového stavu, je i život farního společentví změněn.

 • nemohou být veřejné bohoslužby
 • neprobíhají katecheze dětí
 • neprobíhá výuka  náboženství
 • nemohou být svatby
 • je omezen přístup církve do nemocnic a sociálních ústavů
 • neprobíhají pravidelné návštěvy nemocných starých lidí
 • bylo přesunuto na příští rok děkanské setkání mládeže „Farnosti bez hranic“
 • Svatý týden bude slaven v „úsporném režimu“ (NOVÉ)
 • Pastýřský list o.biskupa Vojtěcha COVID  (NOVÉ)
 • Poselství sv. Otce ke světovému dni modliteb za povolání (NOVÉ)
 • Poselství sv. Otce k 54. světovému dni sdělovacích prostředků (NOVÉ)
 • o. biskup Vojtěch nás vyzývá, abychom se na Květnou neděli v 11:00 sjednotili se všemin lidmi v modlitbě Otče náš. (NOVÉ)

Kdy a jak se tento stav změní záleží na vývoji globální situace a na rozhodnutí vlády ČR, jejíž nařízení musíme dodržovat. Postupně se dopracováváme k odpovědím na otázku: Jak právě v této době působit? Ale na mnoho otázek ještě odpověď nemáme.

 • nevíme, zda bude dodržen termín prvního sv. přijímání
 • nevíme, jak se budou přesouvat termíny již naplánovaných svateb
Rubriky: Aktuality, Pomůcky | Napsat komentář