Májové pobožnosti v Boskovicích

Během měsíce května jsou v boskovickém kostele májové pobožnosti vždy 20 minut před každou pravidelnou večení mší sv. (mimo první pátek). V neděli je májová pobožnost v 17:30.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

„Maraton“ modlitby

IlustraceNa přání Svatého otce bude měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie, která již svět sužuje více než rok, a také za obnovení společenských a pracovních aktivit.

Papež František si do této iniciativy přeje zapojit poutní místa všude ve světě. Z toho důvodu předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner vyzývá správce poutních míst na území Čech, Moravy a Slezska, aby se do této iniciativy také zapojili

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210429vyzva-spravcum-poutnich-mist-v-ceske-republice-undefined-modlitebni-maraton-ruzence

Zdroj: biskupstvi.cz

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a dezinfekce.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 23. dubna 2021 se výslovně o bohoslužbách nezmiňuje.

Analogicky se bohoslužeb však může týkat č. 17 tohoto mimořádného opatření, což znamená za podmínek, že každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti – a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce, nebyla stanovena žádná další omezení.

Bylo by vhodné se také ještě v následující týdnech zdržet používání svěcené vody a podávání rukou při pozdravení pokoje.

Zdroj: cirkev.cz

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Farní chalolupka

Přestože nikdo z nás neví, co bude zítra, tak mnozí přemýšlí o tom, co bude o prázdnínách. K tomuto přemýšlení přidáváme malou inspiraci.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Podpora farností

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Osobní informovanost – aktuality z farnosti

Vzhledem k současné situaci, kdy se podmínky pro život farního společenství každým okamžikem mění a nestačí pravidelná informovanost farníků prostřednictvím nedělních ohlášek, nabízíme možnost osobní informovanosti prostřednictvím elektronických médií. Nabízíme tyto možnosti: Internetové stránky farnosti https://boskovice.farnost.cz/  – ty jsou funkční a … Celý příspěvek

Další galerie | Napsat komentář

Publicita

Projekt výměna střešní krytiny na kapli ve Vratíkově byl v roce 2019 – 2020 realizován za finanční podpory Jihomoravského kraje.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář