Výuka náboženství

Výuka náboženství probíhá na faře v Boskovicích. Školní rok je zahajován na začátku měsíce října. Konec před začátkem června následujícího roku. Tato služba, kterou zajišťuje farnost ve spolupráci s Biskupstvím brněnským, je otevřena dětem od druhého ročníku základní školy do devátého ročníku základní školy a jim odpovídajícím ročníků osmiletých gymnázií a speciálních škol.

Děti přihlašují rodiče (zákonní zástupci). Přihlášky se podávají vždy nejpozději k 31.08. daného roku.

Náboženství vyučujeme:

Rozvrh výuky ve školním roce 2020-2021 na faře v Boskovicích.

Výuka náboženství pro druhý ročník ZŠ probíhá také ve Svitávce.


Pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ a jim odpovídající ročníky víceletých gymnázií a speciálních škol – chráněná zóna