Seminář přípravy na manželství v děkanství boskovickém

ODPOVĚDNÝ KNĚZ: Mgr. Petr Košulič

KOORDINÁTOR KURZŮ: Jitka Muchová

PASTORAČNÍ ASITENTKA: Lenka Pohlová

Komu je seminář určen:

  • Snoubencům, kteří chtějí uzavřít církevní anebo civilní sňatek a kteří chtějí pracovat na svém vztahu, bez ohledu na to, zda jsou věřící či nevěřící.
  • Pro snoubence, kteří chtějí uzavřít církevní sňatek v jakékoliv  farnosti boskovického děkanátu, je tento kurz povinnou součástí přípravy.

Seminář probíhá v jednotlivých setkáních, které na sebe navazují.

Na konci přípravy obdrží snoubenci osvědčení, které bude dokladem o absolvování kurzu jak pro ně, tak pro faráře farnosti, kde se bude konat svatba (dále jen farář).

Obsah kurzu:

Kurz probíhá v sedmi večerních setkáních s manželským párem.

Lektoři:

Jednotlivá setkání se konají s odstupem cca čtrnácti dnů. Je třeba, aby:

  • se snoubenci domluvili s konrétním farářem, kde hodlají uzavřít sňatek (pokud se jedná o církevní sňatek).
  • Následně je třeba se přihlásit lektorskému páru a domluvit se (telefonicky) na účast v konkrétním kurzu a to s dostatečným předstihem. Délka celého jednoho kurzu je cca 3 měsíce, proto je třeba počítat s časovou rezervou.
  • Termíny vypsaných kurzů naleznete zde.
  • Snoubenci vyplní vstupní dotazník, který odevzdají při prvním setkání lektorskému páru.

  • Počet snoubeneckých párů v kurzu je maximálně pět. Pokud bude naplněna kapacita, je nutné se hlásit do jiného, navazujícího kurzu.
  • Během velkých letních prázdnin kurzy neprobíhají.
  • Místo setkávání kurzu: budova fary v Boskovicích, Masarykovo nám. 20.

Případné problémy, podněty anebo bližší informace na těchto kontaktech:

Zde si můžete přečíst to, co napsali o kurzu ti, kteří ho již absolvovali: Dotazník spokojenosti


_  

Příspěvek byl publikován v rubrice Pomůcky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.