Sběr na misie

Kalendář sběru 2021

5. března

2. dubna

7. květen

4. června

Na Bulharsko

na P. misijní díla

na Bulharsko

na P. misijní díla

Kde: na farním dvoře

Kdy: od 16 – 18 hodin

Po vzájemné domluvě je možné sběr vyzvednout přímo u Vás doma. Svoz zajistí pan Lukáš Kunčar, kterého můžete kontaktovat na telefonu:

+420 605 82 40 28