HLINÍK SE ODSTĚHOVAL DO REMATU…

Hliník jsme začali sbírat od roku 2018 a za necelé dva roky se tímto sběrem vybralo 5000 Kč, které se posílaly společně spenězi za papír na misie. Částka je to chvályhodná a velké díky patří všem zapojeným. Je vás opravdu hodně, kdo hliník poctivě třídí a nosí na farní dvůr. Popelnice i vše kolem se plní čím dál rychleji. Háček je ovšem vtom, že hliník musí být opravdu jen hliník, a proto je nutné hopřed odvezením ještě přebrat. Práce to není úplně příjemná a časově celkem náročná, a tak často trvá déle, než se kní někdo zdobrovolníků dostane. Tím pádem se kolem popelnice hromadí spoustu dalšího hliníku, který na farním dvoře nevypadá úhledně. Proto jsme se rozhodli vtomto sběru dále nepokračovat. Byli bychom ale rádi, kdybyste ve své aktivitě pokračovali a hliník i další kovy třídili. Nyní už jsou možnosti, kam kovy vBoskovicích nosit –ve městě jsou tři šedé kontejnery na kovy (na ul. Hybešova naproti škole, na parkovišti u obchodu Tesco a na parkovišti u obchodu COOPul. Mánesova). Sice tam už nebude „misijní“ rozměr, ale ten ekologický přeci jen zůstává. A pokud by někdo přesto chtěl pomocí hliníku přispívat na misie, může jej vozit do sběrny REMAT (za Minervou) a nahlásit, že je to na farnost. Jenje třeba jej mít opravdu dobře vytřízený.Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem, kdo se do třídění zapojili, a věřím, že vás tímto neodradíme a třídit budete dál.Hliníku zdar!

Jana Ondruchová a ostatní z týmu „hliník

Příspěvek byl publikován v rubrice Pomůcky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.