ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH 2019 – Boskovice

Út 1.1. 7 Za zemřelou rodinu Novákovu.
9 Za farníky.
St 2.1. 18 Za manžela, dvoje rodiče, bratry a duše v očistci.
Čt 3.1. 7 Na poděkování s prosbou o další pomoc.
4.1. 18 Na poděkování za 93 let života.
So 5.1. 18 Za dvoje zemřelé rodiče, zemřelého bratra, sestru, švagra a Jaroslava Korce.
Ne 6.1. 7 Za živou a zemřelou rodinu Fialovu a Tlamkovu.
9 Za farníky.
Po 7.1. 18 Na poděkování za dožití 70 let s prosbou o Boží ochranu na přímluvu Panny Marie.
St 9.1. 18 Za zemřelou Ludmilu Střechovou.
Čt 10.1. 7 Za Rudolfa Klementa, manželku, syny Josefa, Zdeňka, živou rodinu a Antonína Přikryla, Aloise Přikryla s manželkou a zemřelou rodinu Hradskou a Kubínovu.
11.1. 18 Za živé a zemřelé členy živého růžence.
So 12.1. 18 Za Karla Sehnala a za celou rodinu.
Ne 13.1. 7 Za Bohuslava Borka, rodiče a sestry Slámovy.
9 Za farníky.
Po 14.1. 18 Za zemřelého manžela a za Boží požehnání pro rodiny.
St 16.1. 18 Za zemřelého Vladimíra.
Čt 17.1. 7 Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
18.1. 18 Na poděkování.
So 19.1. 18 Za zemřelou Jarmilu Královou, jejího manžela Karla, dceru Jarmilu a za dvoje rodiče a za Jaroslava Žáčka a duše v očistci.
Ne 20.1. 7 Za rodinu Přibylovu, Sekaninovu, Marii Procházkovou a duše v očistci.
9 Za farníky.
Po 21.1. 18 Za zemřelého manžela, tatínka a celou živou a zemřelou rodinu.
St 23.1. 18 Na poděkování.
Čt 24.1. 7 Za prarodiče Svobodovy, Ševčíkovy a jejich děti s rodinami a za duše v očistci.
25.1. 18 Za manžela Otakara Liznu a dvoje rodiče.
So 26.1. 18 Za Miloše Učně z Vratíkova.
Ne 27.1. 7 Na podporu společenství modliteb za nejmenší.
9 Za živou a zemřelou rodinu Fialovu a Královu, uzdravení rodových kořenů a na dobrý úmysl.
Po 28.1. 18 Za manžela Karla, za rodiče Geršlovy a rodiče Živné.
St 30.1. 18 Za uzdravení.
Čt 31.1. 7 Za Josefa Jakubů, živou a zemřelou rodinu Jakubů.
1.2. 18 Za živou a zemřelou rodinu Koutnou, Šmitkovu, Bedrunkovu a zemřelou Evu Heříkovou.
So 2.2. 18 Na poděkování s prosbou o další pomoc.
Ne 3.2. 7 Za zemřelého Josefa Hlaváčka, celou živou a zemřelou rodinu.
9 Za farníky.
Po 4.2. 18 Na dobrý úmysl.
St 6.2. 18 Za rodiče Polívkovy a živou rodinu.
Čt 7.2. 7 Za živé a zemřelé členky živého růžence a rodiny jejich dětí.
8.2. 18 Za zemřelého Františka Čapku, Boží ochranu pro manželku Ludmilu a dcery  s rodinami.
So 9.2. 18 Za zemřelou rodinu Oujeskou a duše v očistci.
Ne 10.2. 7 Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
9 Za farníky.
Po 11.2. 18 Za rodinu Kolářovu, Jančíkovu, Sábovu a Fialovu.
St 13.2. 18 Za Ladislava Krále, živou a zemřelou rodinu Královu a Čuříkovu.
Čt 14.2. 7 Za zemřelého syna.
15.2. 18 Za Boží milosrdenství pro sestru a staré rodiče.
So 16.2. 18 Za rodinu Svobodovu, Ševčíkovu a Zemánkovu.
Ne 17.2. 7 Za živou a zemřelou rodinu Dlábkovu, Šerkovu a Oujeskou.
9 Za farníky.
Po 18.2. 18 Za živé a zemřelé rodiny Geršlovy a duše v očistci.
St 20.2. 18 Na poděkování za 80 let života, za rodinu Dvořákovu a Hložkovu.
Čt 21.2. 7 Za rodinu Janíkovu a Hrubou.
22.2. 18 Za zemřelé rodiče Veselé, bratra, švagry, rodiče z obou stran a živou rodinu.
So 23.2. 18 Za zemřelou rodinu Andrlíkovu a Učňovu.
Ne 24.2. 7 Za rodinu Korcovu.
9 Na poděkování za přijaté milosti s prosbou o dar zdraví a Boží pomoc.
Po 25.2. 18 Za rodinu Kocmanovu, Kalandrovu a Lacinovu.
St 27.2. 18 Za rodinu Synkovu a Polívkovu a za dar víry v rodině.
Čt 28.2. 7 Ke cti sv. Anežky České.
1.3. 18 Za zemřelého manžela, tatínka a celou živou a zemřelou rodinu.
So 2.3. 18 Na úmysl dárce (p.Rozsíval)
Ne 3.3. 7 Za Marii Staňkovou, manžela a sourozence.
9 Za farníky.
Po 4.3. 18 Na poděkování za padesát roků života a za Boží ochranu do dalších let.
St 6.3. 7 Za zemřelého, syna, manžela, dvoje rodiče a duše v očistci.
18 Za rodinu Paděrovu a Ptáčníkovu.
Čt 7.3. 7 Na vlastní úmysl.
8.3. 18 Za živou a zemřelou rodinu Novotnou, Šamšulovu, Dobešovu a Petrů.
So 9.3. 18 Za rodinu Dohnálkovu.
Ne 10.3. 7 Za P. Františka Zřídkaveselého
9 Za farníky.
Po 11.3. 18 Za zemřelé rodiče, duše v očistci a živou rodinu.
St 13.3. 18 Za zemřelou rodinu Václavkovu, Novotnou, Šperkovu a Václava Henka.
Čt 14.3. 7 Za živé a zemřelé zaměstnance školy a školního statku.
15.3. 18 Za Kristýnu Danielovou.
So 16.3. 18 Za zemřelé Josefy, tatínka, tchána švagra, strýce, přítelkyni, jejich rodiny a duše v očistci.
Ne 17.3. 7 Za farníky.
9 Za zemřelé rodiče, bratra a duše v očistci.
Po 18.3. 18 Za zemřelé rodiče, sestru a švagra.
Út 19.3. 18 Za zemřelé rodiče, bratra a dva švagry.
St 20.3. 18 Za živé a zemřelé členy živého růžence.
Čt 21.3. 7 Za rodiče Zvéškovy a za Zemachovy.
22.3. 18 Za zesnulého Josefa Dobeše a Mauriho Shlstedt a za živou a zesnulou rodinu Dobešovu a Vodičkovu.
So 23.3. 18 Za zemřelého manžela, dvoje rodiče, sestru, švagra a duše v očistci.
Ne 24.3. 7 Za zemřelou rodinu Vondálovu, Hrdou, Kozlovskou a živé rodiny.
9 Za farníky.
Po 25.3. 18 Za Anežku Jakubů, živou a zemřelou rodinu Jakubů a Řehořkovu.
St 27.3. 18 Za obnovu kultury života.
Čt 28.3. 7 Za zemřelou dceru, manžela, dvoje rodiče a duše v očistci.
29.3. 18 Za zemřelé.
So 30.3. 18 Za Hanu Sychrovou a Pavla Bártu a duše v očistci.
Ne 31.3. 7 Za zemřelého manžela a živou a zemřelou rodinu Královu a Svátkovu.
9 Za rodiče, prarodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
Po 1.4. 18 Za manžela, rodiče Švancarovy a Hložkovy a živou a zemřelou rodinu.
St 3.4. 18 Za zemřelého bratra, manželku, dceru a za celou rodinu a duše v očistci.
Čt 4.4. 7 Za živé a zemřelé členky živého růžence a rodiny jejich dětí.
5.4. 18 Na poděkování, za živé rodiny, dar zdraví, víry, Boží ochranu a duše v očistci.
So 6.4. 18 Za rodinu Švancarovu a Zemánkovu.
Ne 7.4. 7 Za zemřelou rodinu Čížkovu.
9 Za farníky.
Po 8.4. 18 Za živou a  zemřelou rodinu Svobodovu a Jáněovu a duše v očistci.
St 10.4. 18 Za rodiče, bratry a duše v očistci.
Čt 11.4. 7 Za manžele Budišovy, jejich dva syny a rodiče.
12.4. 18 Za živou a zemřelou rodinu Muchovu a duše v očistci.
So 13.4. 18 Za švagra, dar zdraví a Božího požehnání pro celou živou rodinu.
Ne 14.4. 7 Za farníky.
9 Za živou a zemřelou rodinu Skřipskou a Kříčkovu a duše v očistci.
Po 15.4. 18 Za rodiče Kolářovy, Učňovy a celý rod.
St 17.4. 18 Za dvoje rodiče, bratra a manželku a duše v očistci.
Čt 18.4. 7 Za zemřelou maminku a duši v očistci.
So 20.4. 20 Na dobrý úmysl.
Ne 21.4. 7 Za Rudolfa Klementa a manželku, syny Josefa a Zdeňka, živou rodinu Klementovu, Antonína a Aloise Přikrylovy s manželkou a zemřelou rodinu Hradskou.
9 Za farníky.
Po 22.4. 7 Na poděkování.
St 24.4. 18 Za rodinu Tichou a Lubomíra Čudlého.
Čt 25.4. 7 Za rodinu Vičarovu a Janků.
26.4. 18 Na poděkování, za dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
So 27.4. 18 Za rodinu Hrdou, Prokopovu a Bárkovu.
Ne 28.4. 7 Za rodiče Vondálovy, Jindřišku a Josefa.
9 Za farníky.
Po 29.4. 18 Za zemřelou tetu, dceru, manžel a rodiče.
St 1.5. 18 Za rodiče a rodinu Šafářovu.
Čt 2.5. 7 Za živou a zemřelou rodinu Bartoňovu a za duše v očistci.
3.5. 18 Za zemřelé rodiče a jejich děti.
So 4.5. 18 Na poděkování s prosbou o další pomoc.
Ne 5.5. 7 Za živé a zemřelé rodiny Geršlovy a duše v očistci.
9 Za farníky.
Po 6.5. 18 Na úmysl dárce. (p.Rozsíval)
St 8.5. 18 Za Antonína Hrdličku, dvoje rodiče a duše v očistci.
Čt 9.5. 7 Za zemřelé manželé Krejčířovy a rodinu Červinkovu.
10.5. 18 Za zemřelého syna, dvoje rodiče a živou rodinu.
So 11.5. 18 Za zemřelou rodinu Šperkou, Václavkovu, Marii Vítkovou a Marii Richtrovou.
Ne 12.5. 7 Za rodinu Zachovalovu, Dyčkovu, Sychrovu, Jaroslava Hřebíčka, jeho rodiče, bratra a duše v očistci.
9 Za živé a zemřelé členy Orla.
Po 13.5. 18 Za rodinu Borkovu.
St 15.5. 18 Za zemřelého Jana Slováka a celou rodinu.
Čt 16.5. 7 Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
17.5. 18 Za živé a zemřelé členy živého růžence.
So 18.5. 18 Za živou a zemřelou rodinu Zavadilovu, Konečnou, Dyčkovu, Sýkorovu a duše v očistci.
Ne 19.5. 7 Za farníky.
9 Za živou a zemřelou rodinu Klíčovu, Martinů, Toufarovu a Burianovu.
Po 20.5. 18 Za zemřelou Marii a rodinu Vikušovu a Přikrylovu.
St 22.5. 18 Za rodinu Koudelkovu a Helenu Bednářovou.
Čt 23.5. 7 Za Zdeňka Klukáčka.
24.5. 18 Za rodinu Bartoškovu a Kolaříkovu a duše v očistci.
So 25.5. 18 Za Ludmilu Dohnálkovou a za celou rodinu.
Ne 26.5. 7 Na poděkování s prosbou o další pomoc.
9 Za živou a zemřelou rodinu Slavíčkovu, Sekaninovu a Parfusovu.
Po 27.5. 18 Za zemřelé rodiče Henkovy, bratra Vincence a duše v očistci.
St 29.5. 18 Za Josefa Šindelku a rodiče.
Čt 30.5. 7 Za Aloise Krkavce, rodinu Krkavcovu a Novákovu.
18 Na úmysl dárce. (pí Konečná)
31.5. 18 Za zemřelého Zdeňka Klementa, oboje rodiče, bratra, švagry a za dar zdraví a Boží ochrany.
So 1.6. 18 Za rodiče Lukášovy, bratra, sestru a dva švagry.
Ne 2.6. 7 Za farníky.
9 Za zemřelé rodiče Hradské, rodinu Klementovu, rodiče z obou stran a živou rodinu.
Po 3.6. 18 Za rodinu Šmídovu a Jakubcovu z Vratíkova.
St 5.6. 18 Za uzdravení.
Čt 6.6. 7 Za živé a zemřelé členky živého růžence a rodiny jejich dětí.
7.6. 18 Na poděkování za dar společného života, za děti s prosbou o požehnání.
So 8.6. 18 Za Annu, Aloise a Antonína Přikrylovy, rodinu Klementovu a živou a zemřelou rodinu a Dvořákovu.
Ne 9.6. 7 Za farníky.
9 Za rodinu Staňkovu a přízeň.
Po 10.6. 18 Za živé a zemřelé spolužáky a duše v očistci.
St 12.6. 18 Za Jarmilu, Ludmilu a Cyrila Červinkovy.
Čt 13.6. 7 Za tatínka, maminku a rodiče Vondrouškovy.
14.6. 18 Na úmysl dárce (p.Rozsíval)
So 15.6. 18 Za Karla Friedricha, Boží ochranu a Boží pomoc pro živou rodinu.
Ne 16.6. 7 Za farníky.
9 Za zemřelého manžela, dvoje rodiče a živou rodinu.
Po 17.6. 18 Za Vladimíra a Stanislava Menšíkovy, rodiče a duše v očistci.
St 19.6. 18 Za rodinu Přibylovu, Sekaninovu a duše v očistci.
Čt 20.6. 7 Za rodinu Novotnou a  Korcovu.
18 Za rodinu Kovářovu a Dyčkovu.
21.6. 18 Za rodinu Brücknerovu a Klevetovu.
So 22.6. 18 Za obrácení hříšní a oživení víry v rodinách.
Ne 23.6. 7 Za farníky.
9 Na poděkování s prosbou o Boží požehání a ochranu Panny Marie.
Po 24.6. 18 Za rodiče Kopecké, tři syny a snachu Helenu.
St 26.6. 18 Za Lubomíra a Annu Patlokovu a na dobrý úmysl.
Čt 27.6. 7 Za manžela a za živou a zemřelou rodinu Hložkovu.
28.6. 18 Na poděkování za dožité jubileum s prosbou o požehnání do dalších let a za duše v očistci.
So 29.6. 18 Za dar víry a Boží ochranu pro rodiny dětí.
Ne 30.6. 7 Za vnuka Adama a manžela Františka.
9 Na úmysl dárce. (pí Konečná)
Po 1.7. 18 Na dobrý úmysl.
St 3.7. 18 Za zemřelé Josefa Kozlovského, dvoje rodiče a zemřelé sourozence.
Čt 4.7. 7 Za Marii Staňkovu, manžel, sourozence a dva švagry.
5.7. 7 Za rodinu Sychrovu a Kejíkovu.
9 Za rodinu Skoumalovu, Učňovu, Čapkovu a Hartlovu.
So 6.7. 18 Na poděkování a Boží ochranu za rodinu učňovu, Nedomovu a Vlachovu.
Ne 7.7. 7 Za farníky.
9 Za zemřelou manželku hanu Komárkovou, rodinu Slovákovu a rodinu Komárkovu.
Po 8.7. 18 Za milost pravé víry, sílu podle ní žít a předávat všem, které jsem k sobě připoutali.
St 10.7. 18 Za rodinu Tomáškovu, Urbanovu a Zapletalovu a duše v očistci.
Čt 11.7. 7 Za Karla Komára, dceru, zetě a dvoje rodiče.
12.7. 18 Za živé a zemřelé členy živého růžence.
So 13.7. 18 Za rodiče Slavíkovy a živou rodinu.
Ne 14.7. 7 Za farníky.
9 Za Josefu Kalandrovou.
Po 15.7. 18 Za rodiče Svěrákovy, Vlachovy, děti s rodinami a na poděkování za dožití 70 roků s prosbou o zdraví do dalších let.
St 17.7. 18 Za manžela Otakara Liznu a dvoje rodiče.
Čt 18.7. 7 Na poděkování s prosbou o další milost.
19.7. 18 Za Jaromíra Čermáka a duše v očistci.
So 20.7. 18 Za rodinu Čapkovu, Kohoutkovu, Kosičkovu, Nejezovu a Indrovu.
Ne 21.7. 7 Za farníky.
9 Za zemřelého manžela, dvoje rodiče a Petrovy.
Po 22.7. 18 Za Marii a zemřelou rodinu Vikušovu a Přikrylovu.
St 24.7. 18 Na poděkování za 80 roků s prosbou o Boží požehnání do dalšího života.
Čt 25.7. 7 Za rodiče Klementovy a bratra a za duše v očistci.
26.7. 18 Za zemřelého manžela, tatínka a celou živou a zemřelou rodinu.
So 27.7. 18 Za rodinu Pleskovu a Korcovu a duše v očistci.
Ne 28.7. 7 Za rodinu Svobodovu, Ševčíkovu a Zemánkovu.
9 Na poděkování.
Po 29.7. 18 Za zemřelého manžela Karla Poláka, dvoje rodiče, vnučku Lucii a za duše v očistci.
St 31.7. 18 Na poděkování.
Čt 1.8. 7 Za Josefa Korčáka, živou a zemřelou rodinu Korčákovu.
2.8. 18 Za živou a zemřelou rodinu Fialovu a Královu, uzdravení rodových kořenů a na dobrý úmysl.
So 3.8. 18 Za Petra Novotného a celou rodinu.
Ne 4.8. 7 Za manžela a celou rodinu, za dar víry a obrácení hříšníků a na poděkování za dožití 73 roků.
9 Za farníky.
Po 5.8. 18 Na dobrý úmysl.
St 7.8. 18 Za živou a zemřelou rodinu Piruchtovu, Horákovu, Štětkovu a za zemřelé kněze.
Čt 8.8. 7 Za živé a zemřelé členky živého růžence a rodiny jejich dětí.
9.8. 18 Za zemřelé manžel Kyankovy a duše v očistci.
So 10.8. 18 Za zemřelé rodiče a duše v očistci.
Ne 11.8. 7 Za farníky.
9 Za zemřelého syna, rodiče, sestru, bratra a celou živou a zemřelou rodinu.
Po 12.8. 18 Za neteře, synovce a rodiče manžela.
St 14.8. 18 Za jáhny, kněze a biskupy.
Čt 15.8. 7 Za rodiče Zvéškovy, Vondálovy a Zemachovy.
18 Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další ochranu, pomoc a Boží požehnání.
16.8. 18 Na poděkování s prosbou o další pomoc.
So 17.8. 18 Za živou a zemřelou rodinu Dokoupilovu a duše v očistci.
Ne 18.8. 7 Za farníky.
9 Za rodinu Horákovu, Strakovu a švagra.
Po 19.8. 18 Za maminku a sestru, živou rodinu a za kněze.
St 21.8. 18 Za rodinu Čechovu, přízeň a duše v očistci.
Čt 22.8. 7 Za zemřelého manžela, dceru a duše v očistci.
23.8. 18 Za zemřelou rodinu Konečnou a Ševčíkovu.
So 24.8. 18 Za rodiče Přikrylovy, sourozence a duše v očistci.
Ne 25.8. 7 Za živou a zemřelou rodinu Janíkovu, Sedlákovu a Dyčkovu a za duše v očistci.
9 Za Marii Čermákovu a na poděkování za přijaté milosti.
Po 26.8. 18 Za Bedřicha Trnečku a dvoje rodiče.
St 28.8. 18 Za Zdeňka Klukáčka, rodiče a sourozence.
Čt 29.8. 7 Za rodiče Křížovy, bratra Josefa kříže a Fabiánkovy, vnučku Gábinku, Jarku Kejíkovou s manželem, celou rodinu živou i zemřelou a za duše v očistci.
30.8. 18 Za rodinu Novákovu, sourozence a duše v očistci.
So 31.8. 18 Za zemřelou rodinu Přikrylovu, Veselou, Tesařovu a duše v očistci.
Ne 1.9. 7 Na poděkování a za rodinu Matuzskovu.
9 Za farníky.
Po 2.9. 18 Za zemřelého manžela a rodinu Stloukalovu a duše v očistci.
St 4.9. 18 Za kmotřence, Terezu, Davida, Alžbětu, Tomáše, Petra a Jakuba.
Čt 5.9. 7 Na úmysl dárce (pí Kotková)
6.9. 18 Za živé a zemřelé členy živého růžence.
So 7.9. 18 Za Josefa Korčáka, rodinu Korčákovu a za rodiče Davidovi a jejich dva syny.
Ne 8.9. 7 Za farníky.
9 Na poděkování za 30 let společného života.
Po 9.9. 18 Na poděkování za 30 let společného života.
St 11.9. 18 Na poděkování.
Čt 12.9. 7 Za rodinu Marešovu a Křivinkovu.
13.9. 18 Za živou a zemřelou rodinu Chlupovu.
So 14.9. 18 Za živou a zemřelou rodinu Dobrozemskou a Staňkovu.
Ne 15.9. 7 Za farníky.
9 Za Hanu Moučkovou, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu.
Po 16.9. 18 Za manžela Stanislava, rodiče Jevické a syna.
St 18.9. 18 Za rodinu Trnečkovu a Emanuela Grmelu a duše v očistci.
Čt 19.9. 7 Na úmysl dárce. (pí Jírů)
20.9. 18 Za živou rodinu.
So 21.9. 18 Za zemřelého Roberta a Petra Vašíčkovy, Boží ochranu pro živou rodinu a na poděkování za všechny milosti.
Ne 22.9. 7 Za farníky.
9 Za rodiče a živou rodinu Páralovu.
Po 23.9. 18 Na poděkování s prosbou o další milosti.
St 25.9. 18 Za obnovu kultury života.
Čt 26.9. 7 Za Kamila Grénara, dvoje rodiče, švagry a švagrovou.
27.9. 18 Za rodinu Hrdou, Prokopovu a Bárkovu.
So 28.9. 7 Na poděkování.
18 Za rodiče ‚Sedlákovy, dva švagry a rodiče Menšíkovy a syna.
Ne 29.9. 7 Za rodiče, sestry a bratry, za neteře, synovce a zbytek rodiny.
9 Za živou a zemřelou rodinu Ženatovu, Šustrovu a Pavlů.
Po 30.9. 18 Za zemřelého manžela, rodiče a za zemřelé a živé rodiny.
St 2.10. 18 Za zemřelou rodinu Čížkovu a na poděkování.
Čt 3.10. 7 Za živé a zemřelé členky živého růžence a rodiny jejich dětí.
4.10. 18 Za Štefana Tomeňuka, na dobrý úmysl a za duše v očistci.
So 5.10. 18 Za živou a zemřelou rodinu Sedlákovu, Tomanovu a Langrovu.
Ne 6.10. 7 Za farníky.
9 Za živou a zemřelou rodinu Hofmanovu.
Po 7.10. 18 Za zemřelé rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
St 9.10. 18 Za zemřelého syna, rodiče, sestru, bratra a duše v očistci.
Čt 10.10. 7 Na poděkování s prosbou o další pomoc.
11.10. 18 Za zemřelého bratra, dvoje rodiče a živou rodinu.
So 12.10. 18 Za zemřelé rodiče Veselé, bratra, švagry, rodiče z obou stran a živou rodinu.
Ne 13.10. 7 Za farníky.
9 Za živé a zemřelé rodiny.
Po 14.10. 18 Na poděkování za 30 let manželství.
St 16.10. 18 Za Hedviku a Josefa Ošlejškovy, jejich rodiče a sourozence.
Čt 17.10. 7 Za rodinu Novákovu a duše v očistci.
18.10. 18 Za zemřelého Zdeňka Klementa, oboje rodiče, bratra, švagry a za dar zdraví a Boží ochranu.
So 19.10. 18 Za rodiče, živou a zemřelou rodinu Mlatečkovu, Derlisovu a Jeřábkovu.
Ne 20.10. 7 Na úmysl dárce. (pí Holubová)
9 Za farníky.
Po 21.10. 18 Za živou a zemřelou rodinu Kalovu a duše v očistci.
St 23.10. 18 Za zemřelou rodinu Zemánkovu.
Čt 24.10. 7 Za zemřelé rodiče a prarodiče.
25.10. 18 Za zemřelou rodinu Šperkovu, Václavkovu, Marii Vítkovou a Marii Richterovou.
So 26.10. 18 Za rodiče Krejčířovy a Bártovy, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
Ne 27.10. 7 Za rodinu Šmídovu a přízeň.
9 Za živou a zemřelou rodinu.
Po 28.10. 18 Za živou a zemřelou rodinu Jurovu a duše v očistci.
St 30.10. 18 Za zemřelé prarodiče, rodiče, kmotry, manžela, švagra, bratra a syny Luboše a Jirky a duše v očistci.
Čt 31.10. 7 Za Antonína Sychru, dvoje rodiče, sestry, švagry a švagrovou.
1.11. 18 Za Annu, Aloise a Antonína Přikrylovy, rodinu Klementovu a živou a zemřelou rodinu a Dvořákovu.
So 2.11. 7 Na úmysl sv. otce.
18 Na úmysl dárce. (p.Rozsíval)
Ne 3.11. 7 Za farníky.
9 Za zemřelou a živou rodinu Jenišovu a duše v očistci.
Po 4.11. 18 Na dobrý úmysl.
St 6.11. 18 Za živou a zemřelou rodinu Švancarovu a Zemánkovu.
Čt 7.11. 7 Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
18 Za rodinu Synkovu a Polívkovu a dar víry v rodině.
8.11. 18 Za živé a zemřelé členy živého růžence.
So 9.11. 18 Za zemřelé rodiče Odehnalovy, Vyroubalovy a duše v očistci.
Ne 10.11. 7 Za farníky.
9 Za Jaromíra Novotného a rodinu.
Po 11.11. 18 Za Annu Kučerovu, za živou a zemřelou rodinu Jírů.
St 13.11. 18 Za zemřelé rodiče, bratra a sestru a za duše v očistci.
Čt 14.11. 7 Za zemřelé rodiče, sourozence, švagra a duše v očistci.
15.11. 18 Na poděkování s prosbou o Boží ochranu, ochranu Panny Marie a zdraví celé rodiny.
So 16.11. 18 Za zemřelého manžela, dvě sestry a celou rodinu.
Ne 17.11. 7 Za farníky.
9 Za zesnulého Václava Šmoldase a Helenu Řezníčkovou, za živou a zesnulou rodinu Šmoldasovu.
Po 18.11. 18 Za živou a zemřelou rdoinu.
St 20.11. 18 Za Marii Královou, živou a zemřelou rodinu Mrázkovu, Čuříkovu a duše v očistci.
Čt 21.11. 7 Za rodinu Polákovu, Grénarovu a Konečnou.
22.11. 18 Na poděkování za dožití 50 roků života s prosbou o další pomoc.
So 23.11. 18 Za rodinu Staňkovu a přízeň.
Ne 24.11. 7 Za rodinu Šafářovu a Menšíkovu.
9 Za Annu Bednaříkovu, dvoje rodiče, bratra a duše v očistci.
Po 25.11. 18 Za Jana Jakubů, živou a zemřelou rodinu Jakubů.
St 27.11. 18 Na poděkování zda dar života a Boží požehnání.
Čt 28.11. 7 Za Rudolfa Klementa a manželku, syny Josefa a Zdeňka, živou rodinu Klementovu, Antonína a Aloise Přikrylovy s manželkou a zemřelou rodinu Hradskou.
29.11. 18 Za zemřelého, syna, manžela, dvoje rodiče a duše v očistci.
So 30.11. 18 Za živé a zemřelé rodiny Fialovy, Drmolovy a Daňkovy.
Ne 1.12. 7 Za farníky.
9 Za zemřelou Marii Nečasovou, živou a zemřelou rodinu a za bratra.
Po 2.12. 18 Za zemřelého manžela, tatínka a celou živou a zemřelou rodinu.
St 4.12. 18 Na poděkování.
Čt 5.12. 7 Za živé a zemřelé členky živého růžence a rodiny jejich dětí.
6.12. 18 Za zemřelou Elišku Hlaváčkovou a celou přízeň.
So 7.12. 18 Za manžela Františka Budiše.
Ne 8.12. 7 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu rodiny do dalších roků.
9 Za farníky.
Po 9.12. 18 Za rodiče Šafářovy a Burgrovy, jejich sourozence a za umírající a trpící.
St 11.12. 18 Za zemřelého manžela a duše v očistci
Čt 12.12. 7 Za manžela Učňovy, dvoje rodiče a Břetislava Králíka.
13.12. 18 Za Annu, Aloise a Antonína Přikrylovy, rodinu Klementovu a živou a zemřelou rodinu a Dvořákovu.
So 14.12. 18 Za zemřelé manžela Oldřicha, oboje rodiče, živou a duše v očistci.
Ne 15.12. 7 Za farníky.
9 Za kardinála Tomáše Špidlíka.
Po 16.12. 18 Na poděkování a za duše v očistci.
St 18.12. 18 Na úmysl dárce. (pí Holubová)
Čt 19.12. 7 Na dobrý úmysl.
20.12. 18 Na poděkování za 75 let života.
So 21.12. 18 Za rodinu Pleskovu, Pilátovu a tetu Soňu a duše v očistci.
Ne 22.12. 7 Za farníky.
9 Na dobrý úmysl dárce.
Po 23.12. 18 Za Marii a zemřelou rodinu Vikušovu a Přikrylovu.
Út 24.12. 22 Za rodiče a děti.
St 25.12. 7 Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
9 Za farníky.
Čt 26.12. 7 Na úmysl dárce. (pí Konečná)
9 Za zemřelou rodinu Ostrčilovu a živou rodinu Čechovu.
27.12. 18 Za zemřelé rodiče, bratra a duše v očistci.
So 28.12. 18 Za Aloise Zemánka, živou a zemřelou rodinu Zemánkovu a Švancarovu.
Ne 29.12. 7 Na dobrý úmysl.
9 Na dobrý úmysl.
Po 30.12. 18 Za Boženu Korčákovou, živou a zemřelou rodinu Korčákovu a Votavovu.
Út 31.12. 16 Za rodiče Ondrouškovy.
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktivity. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.