ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH 2018 – Boskovice

Po 1.1. 7 Za farníky.
9 Za zemřelé.
St 3.1. 18 Na poděkování.
Čt 4.1. 7 Za Antonína Krejčíře s manželkou a za zetě MUDr. Františka Červinku.
5.1. 18 Za zemřelou Ludmilu Střechovou.
So 6.1. 18 Za zemřelou Jarmilu Královou, manžela Karla, dceru Jarmilu, dvoje rodiče a za Jaroslava Žáčka a jeho rodiče.
Ne 7.1. 7 Za zemřelého Josefa Kozlovského, jeho rodiče a za zemřelé sourozence.
9 Za živou a zemřelou rodinu Martinů, Klíčovu, Burianovu, Novotnou a Toufarovu.
Po 8.1. 18 Za zemřelou Františku Huzlíkovou, Martu Sedlákovou, za Josefa Huzlíka, Jindřišku Harnachovou, Vincencii Bugalovou, Štefana Bugala a Marii Škulavikovou.
St 10.1. 18 Za manžela, dvoje rodiče, bratry a duše v očistci.
Čt 11.1. 7 Za živou a zemřelou rodinu Kočvarovu a Kejíkovu.
12.1. 18 Na poděkování za dar zdraví, Boží ochranu, 50 let a 75 let života a duše v očistci.
So 13.1. 18 Za Karla Sehnala a celou živou i zemřelou rodinu.
Ne 14.1. 7 Za živou a zemřelou rodinu Fialovu a Tlamkovu.
9 Za farníky.
Po 15.1. 18 Za zemřelého Jaroslava Učně z Vratíkova.
St 17.1. 18 Na dobrý úmysl.
Čt 18.1. 7 Za Hedviku Ošlejškovou, manžela, jejich rodiče a sourozence.
19.1. 18 Na úmysl dárce.
So 20.1. 18 Za rodiče Křížovy, Fabiánkovy, vnučku Gábinku, Jarku Kejíkovou s manželem, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci.
Ne 21.1. 7 Za Annu a Františka Zachovalovy, jejich sourozence, rodinu Dyčkovu a Sychrovu, celý rod a duše v očistci.
9 Za farníky.
Po 22.1. 18 Za milost pravé víry, sílu podle ní žít a předávat všem, které jsme k sobě připoutali.
St 24.1. 18 Za Miloslavu a Františka Slepánkovy.
Čt 25.1. 7 Za živou a zemřelou rodinu Jírů, Annu Kučerovou a duše v očistci.
26.1. 18 Za zemřelého tatínka, manžela  celou živou i zemřelou rodinu.
So 27.1. 18 Za zemřelého Vincence Henka, maminku, bratra a duše v očistci.
Ne 28.1. 7 Za živou a zemřelou rodinu Dlábkovu a Oujeskou.
9 Za farníky.
Po 29.1. 18 Za živou a zemřelou rodinu Švancarovu a Zemánkovu.
St 31.1. 18 Na úmysl dárce.
Čt 1.2. 7 Za živé a zemřelé členky živého růžence a Boží ochranu pro rodiny jejich dětí.
2.2. 18 Za živou a zemřelou rodinu.
So 3.2. 18 Za Josefa Hlaváčka a celou živou i zemřelou rodinu.
Ne 4.2. 7 Za Františku a Albína Novákovy, jejich děti a sourozence a za duše v očistci.
9 Za živou a zemřelou rodinu Korcovu a Opluštilovu.
Po 5.2. 18 Za živou a zemřelou rodinu Kalasovu, Kopečkovu, Konečnou a Semerádovu. Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie, duše v očistci, dar víry a na úmysl dárce.
St 7.2. 18 Za zemřelou rodinu Oujeskou.
Čt 8.2. 7 Za živé a zemřelé členy živého růžence.
9.2. 18 Za Filipku a Josefa Přibylovy, rodinu Sekaninovu a Procházkovu a Duše v očistci.
So 10.2. 18 Za Josefa Jakubů, živou a zemřelou rodinu Jakubů.
Ne 11.2. 7 Za maminku a celou živou rodinu.
9 Za farníky.
Po 12.2. 18 Za rodinu Kolářovu, Jančíkovu a Fialovu.
St 14.2. 7 Na poděkování za všechna přijatá dobrodiní a duše v očistci.
18 Za Ladislava Krále, živou a zemřelou rodinu Královu a Mrázkovu a za duše v očistci.
Čt 15.2. 7 Za zemřelé Ludmilu a Aloise Hrade, Amálii a Josefa Vondálovy, Marii a Josefa Kozlovské a živou rodinu Vondálovu.
16.2. 18 Za živé a zemřelé členy rodiny Geršlovy a duše v očistci.
So 17.2. 18 Na dobrý úmysl.
Ne 18.2. 7 Za dvoje zemřelé rodiče, zemřelého bratra, sestru, švagra a Jaroslava Korce.
9 Za farníky.
Po 19.2. 18 Za zemřelou rodinu.
St 21.2. 18 Za zemřelé rodiče Veselé, bratra, švagry, rodiče z obou stran a živou rodinu.
Čt 22.2. 7 Na poděkování za dožití 80 roků s prosbou o další pomoc.
23.2. 18 Za živou a zemřelou rodinu Koutnou, Šmítkovu, Bedrunkovu a zemřelou Evu Heříkovou.
So 24.2. 18 Na úmysl dárce.
Ne 25.2. 7 Za farníky.
9 Za zemřelého Josefa Dobeše, živou a zemřelou rodinu Dobešovu a Vodičkovu.
Po 26.2. 18 Za rodinu.
St 28.2. 18 Za rodiče a celou rodinu.
Čt 1.3. 7 Za živou a  zemřelou rodinu a duše v očistci.
2.3. 18 Za zemřelé rodiče Krchňákovy a Kříčkovy.
So 3.3. 18 Za Antonína Ondrouška, manželku a rodiče Ondrouškovy.
Ne 4.3. 7 Za Marii Staňkovou, manžela, sourozence a dva švagry.
9 Za zemřelé rodiče Nejedlé, bratra a duše v očistci.
Po 5.3. 18 Za zemřelé.
St 7.3. 18 Za zemřelého manžela Petra a jeho živou a zemřelou rodinu.
Čt 8.3. 7 Za Josefa Kužela, rodinu Kuželovu, Sekaninovu a celou živou rodinu.
9.3. 18 Za zemřelého syna, manžela, dvoje rodiče a duše v očistci.
So 10.3. 18 Za rodinu Dohnálkovu.
Ne 11.3. 7 Za zemřelou Annu Novákovu, manžela a duše v očistci.
9 Za farníky.
Po 12.3. 18 Na poděkování za dar života s prosbou o dar živé víry.
St 14.3. 18 Za zemřelé rodiče a živou rodinu Chlupovu.
Čt 15.3. 7 Za živé a zemřelé zaměstnance školy a školního statku a duše v očistci.
16.3. 18 Za rodinu.
So 17.3. 18 Za zemřelého tatínka, manžela  celou živou i zemřelou rodinu.
Ne 18.3. 7 Za rodinu.
9 Za farníky.
Po 19.3. 18 Za dvoje rodiče, bratra a manželku a duše v očistci.
St 21.3. 18 Za Rudolfa Pospíšila a celou živou i zemřelou rodinu.
Čt 22.3. 7 Za rodiče Klementovy, bratra, živou a zemřelou rodinu.
23.3. 18 Za zemřelé rodiče, švagra a sestru.
So 24.3. 18 Za Oldřicha Šperku a živou a zemřelou rodinu Šperkovu, za rodinu Václavkovu a Marii Vítkovou.
Ne 25.3. 7 Za farníky.
9 Za zemřelého manžela, živou a zemřelou rodinu Královu a Svátkovu.
Po 26.3. 18 Za rodiče Spáčilovy a Skřipské.
St 28.3. 18 Za zemřelou dceru, manžela, dvoje rodiče, prarodiče a duše v očistci.
Čt 29.3. 18 Za rodiče Zvéškovy a duše v očistci.
So 31.3. 18 Za živou a zemřelou rodinu.
Ne 1.4. 7 Za zemřelou rodinu Čížkovu.
9 Za Marii Vikušovou, živou a zemřelou rodinu Vikušovu a Přikrylovu.
Po 2.4. 7 Za zemřelé.
St 4.4. 18 Na poděkování za 40 let manželství.
Čt 5.4. 7 Za živé a zemřelé členky živého růžence a Boží ochranu pro rodiny jejich dětí.
6.4. 18 Za živé a zemřelé členy živého růžence.
So 7.4. 18 Na poděkování za dar života s prosbou o dar živé víry.
Ne 8.4. 7 Za farníky.
9 Na poděkování a za Boží ochranu do dalších let.
Po 9.4. 18 Za rodiče, bratry a duše v očistci.
St 11.4. 18 Za Vladimíra a Ludmilu Budišovy a jejich rodiče.
Čt 12.4. 7 Za živé a zemřelé rodiny Muchovy a duše v očistci.
13.4. 18 Za Františku Paděrovou, bratra a rodiče Ptáčníkovy.
So 14.4. 18 Za Miroslava Martínka, dar zdraví a Božího požehnání pro celou rodinu.
Ne 15.4. 7 Za živé rodiny, Boží ochranu, dar zdraví, víru a za duše v očistci.
9 Za farníky.
Po 16.4. 18 Za Jaroslavu Šindelkovu, děti a rodiče, Ladislava Marka a duše v očistci.
St 18.4. 18 Za rodiče Borkovy, za živou a zemřelou rodinu a sestry Slámovy.
Čt 19.4. 7 Za dvoje rodiče, manžela, sestru a duše v očistci.
20.4. 18 Za živou i zemřelou rodinu Odehnalovu a Hložkovu a na poděkování za přijatá dobrodiní.
So 21.4. 18 Za Annu, Aloise a Antonína Přikrylovy, rodinu Klementovu a živou a zemřelou rodinu.
Ne 22.4. 7 Za farníky.
9 Za manžela Františka Skřibského, vnuka Stanislava a Miloše Chmela.
Po 23.4. 18 Za Marii Koudelkovou a celou živou i zemřelou rodinu.
St 25.4. 18 Za manžela, rodiče Švancarovy a Hložkovy, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci.
Čt 26.4. 7 Za živou a zemřelou rodinu Bartoňovu, Nečkovu, Klárovu a za duše v očistci.
27.4. 18 Na poděkování za dary víry a Ducha svatého za 55 let života.
So 28.4. 18 Za zemřelého manžela a dvoje zemřelé rodiče.
Ne 29.4. 7 Za rodiče Vondálovy a za Jindřišku a Josefa.
9 Za farníky.
Po 30.4. 18 Za zemřelé Josefy, tatínka, tchána, švagra, strýce a přítelkyni, jejich rodiny a duše v očistci.
St 2.5. 18 Za rodinu Tichou a vnuka Luboše.
Čt 3.5. 7 Na poděkování zda dar zdraví, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu.
4.5. 18 Za živou a zemřelou rodinu Novotnou, Šamšulovu a Dobešovu.
So 5.5. 18 Za manžela, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.
Ne 6.5. 7 Za živou a zemřelou rodinu Geršlovu a duše v očistci.
9 Za Annou Ryšavou.
Po 7.5. 18 Za zemřelé.
St 9.5. 18 Za živou a zemřelou rodinu Zavadilovu, Konečnou, Dyčkovu, Sýkorovu a duše v očistci.
Čt 10.5. 7 Za Anežku Jakubů, živou a zemřelou rodinu Jakubů a Řehořkovu.
18 Za živou zemřelou rodinu Borkovu.
11.5. 18 Za zemřelého syna, dvoje rodiče a živou rodinu.
So 12.5. 18 Na úmysl dárce.
Ne 13.5. 7 Za farníky.
9 Za zemřelé rodiče, dvoje prarodiče a zemřelou rodinu.
Po 14.5. 18 Na poděkování za dar života.
St 16.5. 18 Za zemřelého Jana Slováka a celou rodinu.
Čt 17.5. 7 Za dceru a vnučku.
18.5. 18 Za rodiče Hložkovy a rodinu Dvořákovu.
So 19.5. 18 Za Karla Sehnala a živou a zemřelou rodinu.
Ne 20.5. 7 Za farníky.
9 Za Hanu Komárkovou, rodinu Slovákovu a rodinu Komárkovu.
Po 21.5. 18 Za rodinu Dyčkovu, Kovářovu a švagra.
St 23.5. 18 Za rodinu Koudelkovu, Františka Krále a Helenu Bednářovou.
Čt 24.5. 7 Za manžele Hložkovy, dva syny a živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
25.5. 18 Za zemřelou maminku, její rodinu a duše v očistci.
So 26.5. 18 Za živou a zemřelou rodinu.
Ne 27.5. 7 Za farníky.
9 Za rodinu Horákovu, Strakovu a švagra.
Po 28.5. 18 Za manžele Kejíkovy, syny Antonína a Petra a duše v očistci.
St 30.5. 18 Za zemřelého otce.
Čt 31.5. 7 Za uzdravení.
18 Za zemřelé rodiče a jejich děti.
1.6. 18 Za zemřelou tetu, dceru, manžela a celou živou i zemřelou rodinu.
So 2.6. 18 Za zemřelé rodiče Hradské, rodinu Klementovu, Zdeňka Klementa, rodiče z obou stran a živou rodinu.
Ne 3.6. 7 Za živou a zemřelou rodinu Slavíčkovu, Královu, Parfusovu a Sekaninovu.
9 Za rodinu Staňkovu a přízeň.
Po 4.6. 18 Za zemřelé.
St 6.6. 18 Na poděkování za společnou cestu životem s prosbou o další milost.
Čt 7.6. 7 Za živé a zemřelé členky živého růžence a Boží ochranu pro rodiny jejich dětí.
8.6. 18 Za zemřelého bratra, rodiče a duše v očistci.
So 9.6. 18 Za Ladislava Ševčíka a rodiče Dvořákovy.
Ne 10.6. 7 Za farníky.
9 Za zemřelého manžela, dvoje rodiče a živou rodinu.
Po 11.6. 18 Za živé a zemřelé spolužáky, jejich rodiny a duše v očistci.
St 13.6. 18 Za rodinu Patlokovu a na dobrý úmysl.
Čt 14.6. 7 Za živé a zemřelé členy živého růžence.
15.6. 18 Za syna Pavla, rodiče Starovy a Šmídovy.
So 16.6. 18 Za rodinu Pospíšilovu.
Ne 17.6. 7 Za dožití 65 roků a dar zdraví pro rodinu Petrovu a Dittrichovu.
9 Za farníky.
Po 18.6. 18 Za živou a zemřelou rodinu Korcovu a Opluštilovu.
St 20.6. 18 Za Karla Friedricha a duše v očistci.
Čt 21.6. 7 Za živou a  zemřelou rodinu a duše v očistci.
22.6. 18 Za Aloise Pospíšila a celou rodinu a za Františka Odehnala a celou rodinu.
So 23.6. 18 Za Jarmilu, Ludmilu a Cyrila Červinkovy.
Ne 24.6. 7 Za živou a zemřelou rodinu Čechovu a na poděkování za přijatá dobrodiní.
9 Za farníky.
Po 25.6. 18 Na úmysl dárce.
St 27.6. 18 Za živou a zemřelou rodinu Ženatovu a Ševčíkovu.
Čt 28.6. 7 Na poděkování s prosbou o další pomoc.
29.6. 18 Za dar víry a Boží požehnání pro rodiny dětí.
So 30.6. 18 Za Ludmilu Dohnálkovu.
Ne 1.7. 7 Za živou a zemřelou rodinu Sedlákovu, Janíkovu, Dyčkovu a duše v očistci.
9 Za vnuka Adama.
Po 2.7. 18 Bohoslužba slova se sv. přijímáním.
St 4.7. 18 Za rodinu Bárkovu, Hrdou a Prokopovu.
Čt 5.7. 7 Za Marii Staňkovou, manžela, sourozence, Blanku a za 50 let manželství.
9 Na poděkování za 60 roků života a za Boží ochranu do dalších let pro živou a zemřelou rodinu.
6.7. 18 Za zemřelou Julii Ošlejškovu, manžela  děti.
So 7.7. 18 Za rodinu Andrlíkovu.
Ne 8.7. 7 Za farníky.
9 Za Ladislava Fojta  a jeho rodiče.
Po 9.7. 18 Za zemřelého Františka Čapku, jeho živou a zemřelou rodinu a na poděkování za obdržené milosti.
St 11.7. 18 Za Marii Vikušovou a rodinu.
Čt 12.7. 7 Za rodinu Vičarovu a Janků.
13.7. 18 Za rodiče Svěrákovy, Vlachovy a Škanderovi, děti s rodinami, za obrácení hříšníků.
So 14.7. 18 Za rodinu Svobodovu, Ševčíkovu a Zemánkovu.
Ne 15.7. 7 Ke cti sv. Anežky České.
9 Za farníky.
Po 16.7. 18 Za zemřelého Vladimíra.
St 18.7. 18 Na poděkování s prosbou o další milost.
Čt 19.7. 7 Za rodinu Přibylovu, Novákovu, Sekaninovu, Procházkovu a duše v očistci.
20.7. 18 Za Boží milosrdenství pro staré rodiče a sestru.
So 21.7. 18 Za rodinu Pleskovu a Pilátovu a celou živou a zemřelou rodinu.
Ne 22.7. 7 Za rodinu Kuchařovu a Borkovu.
9 Za farníky
Po 23.7. 18 Na poděkování s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie.
St 25.7. 18 Za živou a zemřelou rodinu a  duše v očistci.
Čt 26.7. 7 Za zemřelého syna.
27.7. 18 Za Jaromíra Čermáka a na poděkování za přijatá dobrodiní.
So 28.7. 18 Za zemřelého tatínka, manžela  celou živou i zemřelou rodinu.
Ne 29.7. 7 Za rodinu Svobodovu, Ševčíkovu a Zemánkovu.
9 Za farníky.
Po 30.7. 18 Za rodinu Grénarovu, Polákovu a Kopečnou.
St 1.8. 18 Za Josefa Korčáka, živou a zemřelou rodinu Korčákovu.
Čt 2.8. 7 Za živé a zemřelé členky živého růžence a Boží ochranu pro rodiny jejich dětí.
3.8. 18 Za rodinu Fialovu, příbuzné zemřelé a uzdravení rodových kořenů.
So 4.8. 18 Za Pavla Bártu a hanu Sychrovu.
Ne 5.8. 7 Za manžela  a celou rodinu, za dar víry a Ducha svatého.
9 Za Marii Čermákovou a za Boží ochranu pro živou rodinu.
Po 6.8. 18 Za zemřelé.
St 8.8. 18 Za Ludmilu a Františka Pluháčkovy.
Čt 9.8. 7 Za Karla komára, dceru, zetě a dvoje rodiče.
10.8. 18 Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
So 11.8. 18 Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
Ne 12.8. 7 Za farníky.
9 Za zemřelé rodiče a živou rodinu Páralovu.
Po 13.8. 18 Za živé a zemřelé členy živého růžence.
St 15.8. 18 Za biskupy, kněze a jáhny.
Čt 16.8. 7 Za zemřelé manžele Josefa a Kristýnu Kyankovy a duše v očistci.
17.8. 18 Za živou a zemřelou rodinu.
So 18.8. 18 Za živou a zemřelou rodinu Piruchtovu, Štětkovu a Horákovu a za duše v očistci.
Ne 19.8. 7 Za farníky.
9 Za syna, rodiče, sestru, bratra a celou živou rodinu.
Po 20.8. 18 Za zemřelého manžela, dceru a duše v očistci.
St 22.8. 18 Za rodiče Lukášovy, bratra a sestru.
Čt 23.8. 7 Za rodinu Vondálovu a Zvéškovu a za Zemachovy.
24.8. 18 Za živou a zemřelou rodinu Ševčíkovu a Konečnou.
So 25.8. 18 Za zemřelou rodinu Chlupovu.
Ne 26.8. 7 Za farníky
9 Za rodinu Menšíkovu a Antonína Kristka.
Po 27.8. 18 Za Josefa Martínka.
St 29.8. 18 Za Kamila Grénara, dvoje rodiče, sourozence, švagry a švagrovou.
Čt 30.8. 7 Za zemřelou rodinu Svobodovu a Jániovu a duše v očistci.
31.8. 18 Za Bedřicha Trnečku a dvoje rodiče.
So 1.9. 18 Za zemřelou rodinu Přikrylovu, Veselou, Tesařovu a duše v očistci.
Ne 2.9. 7 Za rodinu Bárkovu, Hrdou a Prokopovu.
9 Za živou a zemřelou rodinu Ženatovu, Šustrovu a Pavlů.
Po 3.9. 18 Za zemřelé.
St 5.9. 18 Za zemřelou rodinu Trnečkovu a Emanuela Grmelu.
Čt 6.9. 7 Za nenadálá úmrtí.
7.9. 18 Za zemřelého manžela, rodinu Stloukalovu a duše v očistci.
So 8.9. 18 Za živou a zemřelou rodinu Čechovu a na poděkování za přijatá dobrodiní.
Ne 9.9. 7 Za farníky.
9 Za Josefa Korčáka, rodinu Korčákovu a Davidovu.
Po 10.9. 18 Za Jaroslava a Ludmilu Michálkovy a celou rodinu.
St 12.9. 18 Za manžela, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci.
Čt 13.9. 7 Za Boží ochranu pro syny Petra, Pavla a Tomáše, jejich partnerky poděkování za všechny milosti.
14.9. 18 Za zemřelou Vladimíru Martínkovu a manžela.
So 15.9. 18 Za zemřelé rodiče a živou rodinu Chlupovu.
Ne 16.9. 7 Za farníky.
9 Za Hanu Moučkovou, živou a zemřelou rodinu a  duše v očistci.
Po 17.9. 18 Za zemřelého Bohumila Šamšulu.
St 19.9. 18 Za Marii Zbořilovou a sourozence.
Čt 20.9. 7 Za zemřelou rodinu Bartoškovu a Kolaříkovu a duše v očistci.
21.9. 18 Za manžela a za celou Tomeňukovu rodinu.
So 22.9. 18 Za Josefa Šindelku a rodiče.
Ne 23.9. 7 Za farníky.
9 Za živou a zemřelou rodinu.
Po 24.9. 18 Na poděkování s prosbou o další milost.
St 26.9. 18 Na úmysl dárce.
Čt 27.9. 7 Na dobrý úmysl.
28.9. 7 Na poděkování za přijatá dobrodiní, za rodiče a sourozence.
9 Za zemřelé rodiče.
So 29.9. 18 Za Rodiče Sedlákovy, dva zetě, rodiče Menšíkovy a syna.
Ne 30.9. 7 Za dar života a požehnání pro bratra.
9 Za farníky.
Po 1.10. 18 Za MVDr. Aloise Vašíčka (1929-2017) a oboje rodiče.
St 3.10. 18 Za zemřelé rodiče, bratra a sestru a duše v očistci.
Čt 4.10. 7 Za živé a zemřelé členky živého růžence a Boží ochranu pro rodiny jejich dětí.
5.10. 18 Za živou a zemřelou rodinu Švancarovu a Zemánkovu.
So 6.10. 18 Za rodiče Krejčířovy a Bártovy, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci.
Ne 7.10. 7 Na poděkování s prosbou o další pomoc.
9 Za Ing. Kotka a rodiny.
Po 8.10. 18 Za zemřelé rodiče Odehnalovy, Vyroubalovy a duše v očistci.
St 10.10. 18 Za živé a zemřelé členy živého růžence.
Čt 11.10. 7 Za Marii Staňkovou, manžela a za rodinu.
12.10. 18 Za Marii a Oldřicha Šperkovy, živou a zemřelou rodinu Šperkovu, za rodinu Václavkovu, Marii Vítkovou a Marii Richtrovou.
So 13.10. 18 Za Josefa Ošlejška, manželku, jejich rodiče a sourozence.
Ne 14.10. 7 Za farníky.
9 Za zemřelé rodiče Veselé, bratra, švagry, rodiče z obou stran a živou rodinu.
Po 15.10. 18 Na poděkován í za dožití 80 let.
St 17.10. 18 Za zemřelou rodinu Čížkovu a na poděkování.
Čt 18.10. 7 Za živou a zemřelou rodinu Jurovu a duše v očistci.
19.10. 18 Za zemřelé prarodiče, rodiče, kmotry,  syna – Jiřího, Luboše, manžela a bratra a duše v očistci.
So 20.10. 18 Za syna, rodiče, sestru, bratra a duše v očistci.
Ne 21.10. 7 Na úmysl dárce.
9 Za farníky.
Po 22.10. 18 Za Františku a Františka Hruškovy, jejich rodiče a sourozence, vnuka Davida a duše v očistci.
St 24.10. 18 Za zemřelé Marii a Josefa Trnkovy, jejich rodiče a Klementa Žižku.
Čt 25.10. 7 Za zdraví a Boží požehnání.
26.10. 18 Za zemřelého bratra, švagra a švagrové.
So 27.10. 18 Za rodiče a živou a zemřelou rodinu Mlatečkovu, Derlisovu, Jeřábkovu a Mičkovu.
Ne 28.10. 7 Za živou a zemřelou rodinu Ženatovu a Ševčíkovu.
9 Za farníky.
Po 29.10. 18 Na dobrý úmysl.
St 31.10. 18 Na poděkování.
Čt 1.11. 7 Za živou a zemřelou rodinu Šafářovu, Menšíkovu a prosbou o ochranu Panny Marie.
18 Za Annu, Aloise a Antonína Přikrylovy, rodinu Klementovu a živou a zemřelou rodinu.
2.11. 9 Kostel všech svatých: Za všechny zemřelé.
18 Za živou a  zemřelou rodinu a duše v očistci.
So 3.11. 18 Za Lubomíra Petrželku.
Ne 4.11. 7 Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
9 Za živou a zemřelou rodinu Jenišovu a duše v očistci.
Po 5.11. 18 Za MVDr. Aloise Vašíčka (1929-2017) a oboje rodiče.
St 7.11. 18 Na úmysl dárce.
Čt 8.11. 7 Za Rudolfa Klementa, a manželku, syna Zdeňka, živou a zemřelou rodinu Klementovu, Přikrylovu a Hradskou.
9.11. 18 Za Karla Sehnala.
So 10.11. 18 Za zemřelého Zdeňka Klementa, oboje rodiče, bratra a švagra a živou rodinu.
Ne 11.11. 7 Za manžela, za zemřelé rodiče Menšíkovy a Šunkovy a jejich sourozence a za živé rodiny z obou stran.
9 Za farníky
Po 12.11. 18 Za zemřelého Františka Tomáška, rodinu Urbanovu a duše v očistci.
St 14.11. 18 Za Antonína Sychru, dvoje rodiče, sestry, švagry a švagrovou a manželé Učňovy.
Čt 15.11. 7 Za zemřelé rodiče, sourozence a duše v očistci.
16.11. 18 Za Václava Šmoldase, Hanu Řezníčkovou a živou a  zesnulou rodinu Šmoldasovu.
So 17.11. 18 Za živou a zemřelou rodinu.
Ne 18.11. 7 Za farníky.
9 Za živou a zemřelou rodinu Dvořáčkovu a Valentovu.
Po 19.11. 18 Za živou a zemřelou rodinu Čuříkovu a duše v očistci.
St 21.11. 18 Za Marii Královou, živou a zemřelou rodinu Královu a Mrázkovu a za duše v očistci.
Čt 22.11. 7 Na úmysl dárce. (pí Kotková.)
23.11. 18 Na poděkování s prosbou o Boží ochranu, ochranu Panny Marie a zdraví celé rodiny.
So 24.11. 18 Za zemřelého manžela Oldřicha, oboje rodiče a živou i zemřelou rodinu.
Ne 25.11. 7 Za Rudolfa Klementa, a manželku, syny Zdeňka a Josefa, živou a zemřelou rodinu Klementovu, Přikrylovu a Hradskou.
9 Za farníky.
Po 26.11. 18 Za zemřelé rodiče, švagra s sestru.
St 28.11. 18 Za Jana Jakubů, živou a zemřelou rodinu Jakubů.
Čt 29.11. 7 Za zemřelého syna, manžela, dvoje rodiče a duše v očistci.
30.11. 18 Za prarodiče Sychrovy a duše v očistci.
So 1.12. 18 Za rodinu Fialovu, Drmolovu a Daňkovu.
Ne 2.12. 7 Za rodinu Sedlákovu, Langerovu a Tomanovu.
9 Za zemřelého tatínka, manžela  celou živou i zemřelou rodinu.
Po 3.12. 18 Za Ludmilu Střechovou.
St 5.12. 18 Za zemřelého Zdeňka Klementa, oboje rodiče, bratra a švagra a živou rodinu.
Čt 6.12. 7 Za živé a zemřelé členky živého růžence a Boží ochranu pro rodiny jejich dětí.
7.12. 18 Za rodinu Fialovu, příbuzné zemřelé a uzdravení rodových kořenů.
So 8.12. 7 Za duše v očistci.
18 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou za Boží ochranu rodiny do dalších roků.
Ne 9.12. 7 Za farníky.
9 Za Marii Nečasovou, za živou a zemřelou rodinu a zemřelého Jana Kleinera.
Po 10.12. 18 Za rodiče Šafářovy a Burgrovy a jejich sourozence a za živou rodinu a za kněze.
St 12.12. 18 Na poděkování za 85 roků života s prosbou o další milost.
Čt 13.12. 7 Za živé a zemřelé členy živého růžence.
14.12. 18 Za rodinu Staňkovu a přízeň.
So 15.12. 18 Za Annu, Aloise a Antonína Přikrylovy, rodinu Klementovu a živou a zemřelou rodinu.
Ne 16.12. 7 Za farníky.
9 Za zemřelého manžela, dvě sestry a celou rodinu.
Po 17.12. 18 Za zemřelou Elišku Hlaváčkovou a celou přízeň.
St 19.12. 18 Za Annu Bednaříkovou, bratra a dvoje rodiče a za duše v očistci.
Čt 20.12. 7 Za Josefa Kuželovu a Sekaninovu, za duše v očistci a za celou živou rodinu.
21.12. 18 Za živou a zemřelou rodinu Nejedlou a duše v očistci.
So 22.12. 18 Za Marii Vikušovou a rodinu.
Ne 23.12. 7 Za farníky.
9 Na poděkování za přijaté milosti s prosbou o dar zdraví a Boží pomoc.
Po 24.12. 22 Na dobrý úmysl.
Út 25.12. 7 Za živou a  zemřelou rodinu a duše v očistci.
9 Za farníky.
St 26.12. 7 Na úmysl dárce.
9 Za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci.
Čt 27.12. 7 Za dvoje rodiče, manžela  sestru a duše v očistci.
28.12. 18 Za manžela Aloise Zemánka a rodiče Zemánkovy a Švancarovy.
So 29.12. 18 Za maminku, Františka Piláta a duše v očistci.
Ne 30.12. 7 Za Boženu Korčákovou, živou a zemřelou rodinu Korčákovu a Votavovu a duše v očistci.
9 Za farníky.
Po 31.12. 16 Za zemřelého manžela Karla Poláka, dvoje rodiče a vnučku Lucii.
Příspěvek byl publikován v rubrice Aktivity. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.