Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ BOSKOVICE A SVITÁVKA

2019

 • 02.02. Svátek Uvedení Páně do chrámu
 • 06.03. Popeleční středa – den přísného postu – začátek doby postní
  • mše sv. s udílením popelce v Boskovicích v 7.00 a 18.00 hod.
 • 19.03. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
  • mše sv. v Boskovicích v 18.00 hod.
 • 23.03. Postní duchovní obnova v Boskovicích.
 • 25.03. Slavnost Zvěstování Páně
  • mše sv. v Boskovicích v 18.00 hod.
 • 14.04. Květná neděle
 • 18.04. Zlený čtvrtek
 • 19.04. Velký pátek
 • 20.04. Bílá sobota
 • 21.04. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 • 28.04. První sv. přijímání školních dětí v Boskovicích při mši sv. v 9.00 hod.
 • o8.05. Společná pouť děkanství boskovického do Vřesic.
 • 18.05. Farní pouť do Sloupu
 • 26.05. Pouť ve Skalici nad Svitavou (mše sv. v 10.00 hod.)
 • 30.05. Slavnost Nanebevstoupení Páně
 • 08.06. Farní pouť do Křtin
 • 09.06. Slavnost Seslání Ducha svatého.
 • 16.06. Slavnost Nejsvětější Trojice
  • Biřmování v Boskovicích při mši sv. v 9.00 hod. Svátost bude udělovat Mons. Vojtěch Cikrle.
 • 20.06. Slavnost Těla a Krve Páně
 • 23.06. Pouť ve Svitávce
 • 24.06. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
 • 28.06. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíše Krista
 • 29.06. Slavnost sv. Petra Pavla
  • mše sv. v Boskovicích v 7.00 a 18.00 h
 • 28.07. Pouť v Boskovicích
 • 11. 08. Pouť ve Lhotě Rapotině (mše sv. v 10.00 h)
 • 15.08. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 • 18. 08. Pouť ve Vratíkově (mše sv. v 10.00 h)
 • 22. 09. Farní den v Boskovicích
 • 28. 09. Slavnost sv. Václava
  • mše sv. v Boskovicích v 7.00 a 18.00 h
 • 01. 11. Slavnost Všech svatých
 • 02. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
  • mše sv. v Boskovicích: KOSTEL VŠECH SVATÝCH – 9.00 h FARNÍ KOSTEL – 18.00 h
  • mše sv. ve Svitávce: 16.30 h
 • 03.11. Dušičkové pobožnosti na hřbitovech
  • Boskovice 14.30 h; Svitávka 15.00 h
 • 07. 11. Slavnost Výročí posvěcení kostela v Boskovicích
 • 08. 12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu
 • 10. 12. Adorační den v Boskovicích
 • 15. 12. Adorační den ve Svitávce
 • 29. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

2020

 • 01.01. Slavnost Matky Boží Panny Marie – zasvěcený svátek.
 • 06.01. Slavnost Zjevení Páně.
 • 12.01. Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční.
 • 02.02. Svátek Uvedení Páně do chrámu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktivity. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.