Archiv rubriky: Aktivity

Dlouhodobě probíhající aktivity ve farnosti

Pohoslužby ve Skalici nad Svitavou-2018

11.01. Mše sv. 25.01. Bohoslužba slova se sv. přijímáním. 01.02. Mše sv. 15.02. Bohoslužba slova se sv. přijímáním. 08.03. Mše sv. 22.03. Bohoslužba slova se sv. přijímáním. 12.04. Mše sv. 26.04. Bohoslužba slova se sv. přijímáním. 03.05. Mše sv. 27.05. … Celý příspěvek

Rubriky: Aktivity | Napsat komentář

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH 2018 – Svitávka

Den Datum Úmysl Po 1.1. Za rodinu Zachovalovu a Šmeralovu, za Milana Zachovala a duše v očistci. Ne 7.1. Za farníky. Ne 14.1. Na poděkování za 70 let života s prosbou o Boží ochranu do dalších let. Ne 21.1. Za Marii Jurnou. … Celý příspěvek

Rubriky: Aktivity | Napsat komentář

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH 2018 – Boskovice

Po 1.1. 7 Za farníky. 9 Za zemřelé. St 3.1. 18 Na poděkování. Čt 4.1. 7 Za Antonína Krejčíře s manželkou a za zetě MUDr. Františka Červinku. Pá 5.1. 18 Za zemřelou Ludmilu Střechovou. So 6.1. 18 Za zemřelou Jarmilu Královou, … Celý příspěvek

Rubriky: Aktivity | Napsat komentář

Farní pouť do Křtin – 19. května 2018

Tímto vás chci pozvat na  farní pouť do Křtin. Pro ty, kteří chtějí jít pěšky, je sraz v 6.00 hod. v Boskovicích  u kapličky na Bělé. (Asi 30 km. Jde se za každého počasí. Návrat autobusem.) Jídlo na celý den si … Celý příspěvek

Rubriky: Aktivity | Napsat komentář

Ministranti

Ministrantské schůzky Jsou vždy jednou za měsíc v sobotu. Programem schůzek (vyvěšen na nástěnce v kostele) jsou praktické nácviky, hry, dozvíte se něco víc o liturgii, liturgických předmětech, knihách, zkrátka vše, co by každého ministranta mohlo a mělo zajímat, respektive, co by … Celý příspěvek

Rubriky: Aktivity | Napsat komentář

Úmysly mší svatých

Přehledy jsou aktualizovány vždy na konci kalendářního měsíce. Úmysly mší svatých – farnost Boskovice – farní kostel – rok 2017 Úmysly mší svatých – farnost Svitávka – farní kostel – rok 2017

Rubriky: Aktivity | Napsat komentář

Fotografie

Zde naleznete některé fotografie z farních akcí. Pouť v Boskovicích a následné posezení farním dvoře v roce 2017.   24. června byl v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně vysvěcen na jáhna pro naši farnost Ing. Bc. Martin Klusáček. … Celý příspěvek

Rubriky: Aktivity | Napsat komentář

Děti pomáhají dětem – Misijní klubko

Misijní klubko je parta kamarádů, kteří patří do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. Jak? Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. A heslo je: „Děti pomáhají dětem“. Děti mají za úkol se každý den pomodlit Zdrávas Maria … Celý příspěvek

Rubriky: Aktivity | Napsat komentář

Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ BOSKOVICE A SVITÁVKA

2018 23. 09. Farní den v Boskovicích 28. 09. Slavnost sv. Václava mše sv. v Boskovicích v 7.00 a 9.00 h 01. 11. Slavnost Všech svatých mše sv. v Boskovicích v 7.00 a 18.00 h mše sv. ve Svitávce: 18.00 … Celý příspěvek

Rubriky: Aktivity | Napsat komentář

Rychlý přehled – dlouhodobé aktivity

 

Rubriky: Aktivity | Napsat komentář