Z KALENDÁŘE FARNOSTÍ BOSKOVICE A SVITÁVKA

2018

 • 02.02. Svátek Uvedení Páně do chrámu
 • 14. 02. Popeleční středa – začátek doby postní
 • 17.02. Postní duchovní obnova v Boskovicích
  • vede Mons. Pavel Konzbul
 • 19. 03. Slavnost sv. Josefa
 • 24. 03. Setkání mládeže s otcem biskupem na Petrově v Brně
 • 25. 03. Květná (pašijová) neděle
 • 29. 03. Zelený čtvrtek
 • 30. 03. Velký pátek
 • 01. 04. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 • 09. 04. Slavnost Zvěstování Páně
 • 06.05. 1.svaté přijímání v Boskovicích – 9.00 hod.
 • 10. 05. Slavnost Nanebevstoupení Páně
 • 19. 05. Farní pouť do Křtin
 • 20. 05. Slavnost Seslání Ducha svatého
 • 26.05. Farnosti bez hranic – děkanské setkání mládeže v Kunštátu na Moravě
 • 27. 05. Slavnost Nejsvětější Trojice
  • Pouť ve Skalici nad Svitavou
 • 31. 05. Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)
 • 08. 06. Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
 • 24. 06. Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
  • Pouť ve Svitávce
 • 29. 06. Slavnost sv. Petra a Pavla
 • 05. 07. Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
  • mše sv. v Boskovicích v 7.00 a 9.00 h
  • Poutní slavnost v Chrudichromech
 • 29. 07. Pouť v Boskovicích
 • 12. 08. Pouť ve Lhotě Rapotině (mše sv. v 10.30 h)
 • 19. 08. Pouť ve Vratíkově (mše sv. v 10.30 h)
 • 30. 09. Farní den v Boskovicích
 • 28. 09. Slavnost sv. Václava
  • mše sv. v Boskovicích v 7.00 a 9.00 h
 • 01. 11. Slavnost Všech svatých
 • 02. 11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
  • mše sv. v Boskovicích: KOSTEL VŠECH SVATÝCH – 9.00 h FARNÍ KOSTEL – 18.00 h
  • mše sv. ve Svitávce: 16.30 h
 • 04.11. Dušičkové pobožnosti na hřbitovech
  • Boskovice 14.30 h; Svitávka 15.00 h
 • 07. 11. Slavnost Výročí posvěcení kostela v Boskovicích
 • 08. 12. Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hříchu
 • 10. 12. Adorační den v Boskovicích
 • 15. 12. Adorační den ve Svitávce
 • 30. 12. Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

2019

 • 01.01. Slavnost Matky Boží Panny Marie – zasvěcený svátek
 • 06. 01. Slavnost Zjevení Páně
 • 13. 01. Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční
 • 02.02. Svátek Uvedení Páně do chrámu

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktivity. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.