Farní den 2018: Nový termín: 23. září

Při prvním setkání realizačního týmu, připravujícího farní den, bylo rozhodnuto, že termín letošního farního dne bude přesunut na 23. září 2018. Důvodem je souběh původního termínu farního dne s Husími slavnostmi.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Příprava na biřmování

Od října tohoto roku, dá-li Pán, začne v Boskovicích příprava na přijetí svátosti biřmování. Jedná se o cca devítiměsíční kurz. Takže biřmování by se mohlo uskutečnit někdy v měsíci červnu příštího roku.
Koho se tato záležitost týká? Všech katolíků, kteří ještě biřmováni nebyli a již vyšli základní školu.
V naší farnosti probíhá příprava obvykle tak, že se zvlášť připravují ti, kteří jsou přibližně ve věku středoškoláků a další skupinu tvoří ti, kteří mají svou životní cestu již více profilovanou.
Pokud se vás tedy výše zmíněné skutečnosti týkají, nebojte se přihlásit. Přihlašování se děje tak, že mi prostě  řeknete, já si poznamenám, o koho jde, a během měsíce září vám oznámím, kdy přesně příprava začne. Pokud si nejste něčím ohledně biřmování či přípravy jisti, neváhejte o tom se mnou pohovořit. Mnoho je pouze o domluvě. P. Miroslav Šudoma
Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Poutní slavnost ve Vratíkově 19. srpna 2018

V neděli 19. srpna oslavíme v kapli ve Vratíkově patrocinium této kaple. Mše sv. ke cti Panny Marie Nanebevzaté bude slavena v 10.00 hod.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

PULS – pozvání do velké rodiny malých dárců. Posláním Fondu PULS je shromažďovat prostředky na materiální zajištění kněží a pastorace. Cílem je vytvořit velkou rodinu malých dárců, kterým záleží na budoucnosti církve, a proto ji chtějí podpořit svými dary.  Veškeré informace o fondu PULS  jsou dostupné na internetových stránkách fond.biskupstvi.cz.

V roce 2017 bylo na faře v Boskovicích realizováno vybavení keramické dílny. Tato realizace proběhla s podporou Jihomoravského kraje.

 

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář